Welkom!

WIE ZIJN WIJ ?
De Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk en omgeving (Den Hout) is een vereniging voor alle boeren, burgers en buitenlui die het buitengebied van de gemeente Drimmelen een warm hart toedragen. Via de vereniging zijn zij medeverantwoordelijk voor natuur en landschap in onze blauwgroene gemeente. Na de oprichting in 2004 is de vereniging uitgegroeid tot 150 boerenleden en meer dan 100 donateurs.

WAT DOEN WIJ?
Onze vereniging organiseert projecten op het gebied van agrarisch en particulier natuurbeheer. Agrariërs met ideeën voor “groene” projecten kunnen via de ANV aanspraak maken op Rijks- en Europese subsidiegelden. Op deze manier ontstaat economisch draagvlak voor agrarisch natuurbeheer. Met ondersteuning van de lokale bevolking worden verschillende projecten gerealiseerd. Ook de gemeente Drimmelen steunt de ANV. Onder het kopje ”Projecten” vindt u informatie over onze diverse projecten.

Op 21 januari 2014 heeft ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. de Verklaring van Drimmelen ondertekend:
Intentieverklaring Duurzaamheid

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die in het voorjaar willen helpen met het beschermen van nesten van weidevogels. Gezellig, gezond en goed om te doen! Heb je interesse? Neem dan contact op met het bestuur.