Maatregelen voor de patrijs

Project ”Patrijs onder spanning”
Medewerker Arjen Stoop van Brabants Landschap opperde dit idee, ten tijde van het jaar van de patrijs. Het idee was om zogenoemde steppingstones (kleine verbindende leefgebiedjes) van struiken en graan te creëren onder hoogspanningsmasten. Zo ontstaat een lijn van kleine leefgebiedjes in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. Na de eerste drie masten bleek er helaas weinig animo om struiken aan te planten. Wellicht is er meer interesse om enkel graan-kruidenranden te realiseren?

Heeft u ook een hoogspanningsmast op uw land staan en wilt u de patrijs een handje helpen?
Dan kunt contact opnemen met bestuurslid Tim Eestermans, via anvdrimmelen@gmail.com

Patrijzen in de gemeente Drimmelen
Uit de eerste tellingen in de gemeente Drimmelen werden op meerdere locaties Patrijzen waargenomen. Om deze reden heeft de ANV 5000 euro beschikbaar gekregen voor het nemen van maatregelen. Doel van de maatregelen is te zorgen voor granen in de winter, insecten in het broedseizoen en beschutting. Hier profiteren uiteraard ook andere (akker)vogels van als kneu, geelgors, ringmus, gele kwikstaart en kerk- en steenuil. Bij drie boeren zijn randen met struiken aangeplant, bij twee van hen ligt er een kruidenrand naast.

Welke maatregelen kunt u als grondeigenaar nog meer nemen?
1. Struweelrand met doornachtige struiken:
vlier, braam, meidoorn, vuilboom (sporkehout) en hondsroos
> insecten, zaden, beschutting (Plantafstand: 1,25 meter).

2. Bloemrijke graanranden
(eenjarige kruiden, graan blijft staan in de winter)

> insecten, granen, beschutting

3. Kruidenrijke zoom
> insecten

4. Kruidenrijk grasland
> insecten

5. Takkenrillen
> beschutting, insecten

Waarnemingen van patrijzen kunt u bij ons melden
De ANV stelt het op prijs als waarnemingen van patrijzen gemeld worden bij het bestuur (anvdrimmelen@gmail.com). Ook via www.waarneming.nl kan iedereen die dat wil waarnemingen invoeren, hiervoor moet wel eerst een account aangemaakt worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Tim Eestermans, via anvdrimmelen@gmail.com