Kansen voor de kievit en Rustzones

”Kansen voor de kievit” en ”Rustzones” zijn twee regelingen ter bescherming van weidevogels. Afgelopen 14 december kregen agrariërs en vrijwilligers een workshop regelingen ter bescherming van weidevogels. Dit vond plaats in parkgebouw de Liniehof in Made. Jochem Sloothaak en Anette den Hollander gaven ons presentaties met resultaten, knelpunten, nieuw onderzoek en oplossingen in Brabant.

De twee regelingen zijn: ‘Regeling Rustzones’ en ‘Kansen voor de kievit’. De eerste regeling richt zich op de bescherming van kritische weidevogels als grutto, tureluur en wulp. Dit gebeurt door het afzetten van grasland (max. 1 ha.) waarin nesten gelegen zijn.
De tweede regeling is speciaal voor kieviten op bouwland wanneer 5 nesten of meer worden aangetroffen, of verwacht worden. In Brabant broedt zo’n 85% van de kieviten op bouwland, daarom zijn uniforme maatregelen op deze percelen het meest effectief. De maatregelen bestaan uit een combinatie van uitgesteld maaibeheer (tot 15 mei) en het laten liggen van een braakstrook langs de rand van het perceel.

Wij danken Brabants Landschap voor deze zeer nuttige avond. Wij hopen dankzij deze regelingen de weidevogelbescherming in de nabije toekomst effectiever uit te kunnen voeren. De regelingen geven ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. een alternatief voor de Collectieve weidevogelbescherming.