Bestuur

Gebiedscoördinator:
Ernst Verwer
Stoofdijk 37
4671 RA Dinteloord
06-53217681
elerverwer@gmail.com

Voorzitter:
Govert van Dis
Stadsedijk 32
4796 RE Oudemolen
06-51191229

Secretaris:
Tim Eestermans
Ganshoeksingel 35
4926 CN Lage Zwaluwe
06-55534587

Vice-Voorzitter:
Dick Pellikaan
Kuipershoek 28
4924 BW Drimmelen
06-54216586

Bestuurslid:
Cees Damen
Noordseweg 1
4844 PA, Terheijden
06-53209292

Bestuurslid:
Theo Schouwenaars
06-30589015
Langeweg

Projecten:
– Bescherming akker- en weidevogels
– STIKA (Stimuleringskader Groenblauwe Diensten)
– Bloemenranden
– Maatregelen t.b.v. Boerenzwaluw
– Maatregelen t.b.v. Patrijs
– Wandelpaden over boerenland

*ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. is geen partij meer in het ganzenoverleg, wij verwijzen u door naar de Provincie of ZLTO.

Wilt u actief bijdragen aan projecten van de vereniging? U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bestuur, via E-mail: anvdrimmelen@gmail.com.