Bloemenranden

Sinds 2004 zaait ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. bloemenranden in. De randen liggen op zichtlocaties, zoals langs wandel- en fietspaden. Een mengsel van bloemen en kruiden wordt ingezaaid op stroken langs landbouwgrond. Deze stroken worden niet bemest, bespoten of geoogst. De klaproos, korenbloem, kamille, wilde margriet en andere fel gekleurde bloemen zorgen voor een prachtig schouwspel. De weelderige kruidenranden bieden daarnaast kansen voor vlinders, insecten en vogels.

Wij stellen wel enkele voorwaarden:

  • U heeft een akker (geen tuin);
  • U bent of wordt lid;
  • Maximaal 2000 m2;
  • Inzaaien gebeurt begin mei, gedurende 2 of 3 dagen;
  • Geen grote zonnebloemen in mengsels, deze buigen na een tijdje vaak door en kunnen dan over een fiets- of wandelpad gaan hangen.
  • De strook ligt zaaiklaar;
  • Bloemenzaad stellen wij gratis beschikbaar;
  • Inzaaien gebeurt kosteloos;

Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met bestuurslid Kees Damen: 06-53209292