Boerenzwaluw

De boerenzwaluw heeft het moeilijk. Net als veel andere vogels van het boerenland staat hij op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

In het vroege voorjaar van 2009 startte ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. met een project om de boerenzwaluw een steuntje in de rug te geven. In een periode van 3 jaar werden 30 boerderijen boerenzwaluw vriendelijk gemaakt. Dat is gebeurd door de toegang tot stallen en schuren te garanderen, te zorgen voor een natte hoek waar de zwaluwen klei en modder vinden voor het maken van hun nest en het aanbrengen van houvast voor de nesten op strategische plaatsen in stallen en schuren.

De resultaten van de maatregelen werden nauwkeurig gevolgd, zodat de kennis over de boerenzwaluw en succesvolle maatregelen groeit. Op deze manier is de wens van ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. dat deze graag geziene gast weer in grotere aantallen op de boerderijen in Drimmelen voor gaat komen, uitgekomen!

In 2018 hebben we het project nieuw leven ingeblazen met nieuwe bordjes voor de deelnemende boerenbedrijven.