Weidevogelbescherming

Vrijwillige weidevogelbescherming
In het voorjaar wordt door een groep vrijwilligers gezocht naar nesten van weidevogels. Dit gebeurt op akkers en weides met toestemming van boeren  in de gemeente Drimmelen. Het gaat met name om nesten van kieviten, enkele grutto’s, tureluurs en scholeksters. De nesten worden door vrijwilligers kenbaar gemaakt bij de deelnemende boeren. Wanneer boeren het land bewerken, worden de nesten door vrijwilligers beschermd. Een mooie samenwerking. Boeren en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het behouden van weidevogels!

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de weidevogelbescherming!
Heeft u interesse om te kijken wat wij doen of wilt u vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Tim Eestermans, via E-mail: anvdrimmelen@gmail.com of 06-55534587