ANB West-Brabant

Collectief ANB West Brabant staat voor Collectief Agrarisch Natuurbeheer West Brabant. Het Collectief is opgericht vanuit 6 ANV’s in West-Brabant, waaronder ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.. Samen met de ANV’s gaat het Collectief het agrarisch natuurbeheer vormgeven.

Agrarisch Natuurbeheer wordt gefinancierd door Europa en de Provincie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Financiering vanuit SNL kan niet overal in het gebied worden ingezet. De provincie heeft een zogenoemde ”Leefgebiedenkaart” opgesteld. Op deze kaart zijn 6 leefgebieden weergegeven, ingedeeld op basis van bodem en ecologie. Elk leefgebied kent eigen doelsoorten, bijvoorbeeld patrijs, veldleeuwerik of grutto. Per leefgebied kunnen verschillende beheerpakketten worden afgesloten. Gebiedscoördinatoren informeren boeren en sluiten beheerpakketten af. Bent u als agrariër geïnteresseerd in deelname aan agrarisch natuurbeheer of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met gebiedscoördinator: Ernst Verwer: 0653217681

Het Collectief ANB West Brabant is woensdag 11 februari 2015 formeel opgericht, zie persbericht. Website Collectief: www.anbbrabant.nl

Collectief ANB West Brabant beslaat het werkgebied van:
ANV Altena Biesbosch
ANV Baarle Nassau e.o.
ANV Brabantse Wal
ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.
ANV Slagenland
ANV tussen Baronie en Markiezaat