Donateurs

Wat kunt u betekenen voor de ANV?
Donateurs ondersteunen de activiteiten van de ANV en zijn erg belangrijk voor het draagvlak van de vereniging. Door uw ideeën en financiële bijdragen kan ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. werk maken van “groene” projecten waardoor het buitengebied aantrekkelijker wordt voor ondernemer en recreant. Als vrijwilliger kunt u ook werkzaamheden verrichten in bijvoorbeeld het weidevogelproject.

Donateur worden!
Vanaf € 12,50 per jaar bent u donateur van ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.

Nieuwsgierig naar onze vereniging?
Neem contact met ons op!

DSC_7609