Weidevogelbescherming

In het voorjaar beschermen we nesten van weidevogels. Een goede samenwerking tussen boeren en vrijwilligers is daarbij essentieel. Met bescherming hebben de nesten meer kans om uit te komen.