Wandelknooppuntennetwerk

In het voorjaar van 2010 is onze ANV benaderd door het routebureau van Regio West-Brabant in verband met het wandelknooppuntennetwerk. In deze periode is het netwerk in de gemeente Drimmelen gerealiseerd. De ANV werd gevraagd om, de bewegwijzering tussen de knooppunten en het onderhoud van de bewegwijzering op zich te nemen.

We zijn hierop ingegaan en hebben een aantal van onze leden/donateurs bereid gevonden zich hiervoor in te zetten. In mei 2010 was de opening van het knooppuntennetwerk en in het najaar vond de eerste controle plaats. Er zijn wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd en waar nodig is de bewegwijzering verduidelijkt.

Dit “project” verloopt heel prettig. Regio West-Brabant bereid alles goed voor. Onze vrijwilligers steken er aardig wat tijd in, maar dat wordt met plezier gedaan! Zij worden door Regio West-Brabant bedankt met wandelkaarten en een rugzakje. De Regio West-Brabant betaalt ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. een bescheiden vergoeding voor het werk dat onze vrijwilligers doen. Wij zijn onze vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet!

Een paar jaar geleden is er een vernieuwde wandelrouteknooppuntenkaart uitgekomen, verkrijgbaar via de VVV.

Ziet u beschadigingen of onvolkomenheden van het wandelknooppuntennetwerk binnen de gemeente Drimmelen, neemt u dan contact op via: anvdrimmelen@gmail.com.